Kegiatan Ubudiyah

Kegiatan Ubudiyah

Kegiatan Keagamaan Di SDIT & SMPIT Smart Syahida

Kegiatan tilawah surat pendek, kajian keagamaan dan sholat Dhuha bersama, kegiatan yang wajib diikuti seluruh siswa SDIT dan SMPIT Smart Syahida di mulai 07.00 – 07.45.